WYODRĘBNIONE PRZEZ TEORETYKÓW

Zostało ono wyodrębnione przez teore­tyków ze względu na dostrzeżoną prawidłowość stwierdzającą, Iż środowi­sko Jest jednym z czynników rozwoju osobowości Jednostki* \i istocie rzeczy jest to prawidłowość psychologiczna, przyjmowana na gruncie ok­reślonych psychologicznych teorii rozwoju jednostki; w zależności od tego, jakie przesłanki filozoficzne stanowiły ich podstawę, tak inter­pretowano rangę tego czynnika . Określenie „środowisko wychowawcze” najczęściej było analizowane na gruncie socjologii, wszak Jego istotę stanowią stosunki społeczne, a ponieważ po raz pierwszy zostało zdefiniowane przez F. Znanieckiego, nie ulega wątpliwości, że chodzi w nim głównie o bodźce dobierane ce­lowo pod kątem zamierzeń wychowawczych* Efrzekonuje nas o tym poniższa interpretacja: „To odrębne środowisko społeczne, które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowa­niu, nazywamy środowiskiem wychowawczym..

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!