WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań własnych, czyli opis stanu obecnego, będą porównywane.ze stanem poprzednia, a zwłaszcza z tzw. rodziną tradycyjną z okresu przed- industrialnego. W tym celu zostanie wykorzystana nagromadzona wiedza naukowa o rodzinie, głównie z zakresu socjologii, w której są zawarte opisyi interpretacje rodziny w różnych etapach jej ewolucji.Jeśli więc badania wykażą, że proces socjalizacji dziecka w badanych rodzinach_przebiega intensywnie, będzle_ można potwierdzić hipotezę o~intensyfikacJ|- funkcji socjalizacyjnej w rodzinie współczesnej, w po­równaniu do rodziny tradycyjnej. Jeśli natomiast okaże się, że proces socjalizacji dziecka w badanych’rodzinach jest ograniczony i zredukowa­ny, wtedy będzie można potwierdzić hipotezę o częściowej redukcji fun­kcji socjalizacyjnej we współczesnej rodzinie.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!