WYKAZANIE SPECYFIKI

Wykazanie specyfiki socja­lizacji w rodzinie polskiej jest również zadaniem niniejszej rozprawy. Uwaga, jaką poświęcono tu rodzinie okresu pierwotnego, wieków śred­nich oraz czasów intensywnej industrializacji, może wydawać się nad­mierna Jak na potrzeby i rozmiary niniejszej pracy, jednakże poznanie pewnych faktów i procesów społecznych tych odległych okresów historycz­nych jefct konieczne i uzasadnione ze względu na nakreślony problem ba­dawczy i zamierzony kierunek poszukiwań. V tym okresie bowiem biorą początek interesujące nas procesy socjalizacji i wychowania, które cią­gle ewoluują i dochodzą do naszych czasów w tej postaci, jaka była przedmiotem badań.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!