WSZELKIE ZMIANY SPOŁECZNE

Natomiast funkcja socjalizacyjna rodzi­ny wrażliwa jest na wszęlkie zmiany społeczne, czy to w stosunkach pro­dukcji, czy też w formach świadomości społecznej. Poszczególne rodzaje zmian nakładają się na siebie tworząc kompleks przyczynowo-skutkowy, który trudno Jest uporządkować, gdyż jedne zmiany zawierają się w dru- giph. Z. Tyszka (1974, s. 95) rozpatruje je w układzie następującym:Istnieje odmienne usytuowanie rodziny w szerszych struktural­nych związkach społecznych i społeczeństwie globalnym.Dostrzegamy różne usytuowanie rodziny w skali mikro- i makro- społecznej.Zachodzą istotne zmiany wewnętrznej struktury (w tym struktury władzy) rodziny.Zachodzą istotne zmiany w funkcjach rodziny.  Zmienia się ideologia rodziny”.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!