ROLA PRZEDMIOTOWA

W konsekwencji- uczestnictwo wychowanków w życiu społecznym tych instytucji Jest spro­wadzone do roli przedmiotowej. W tym tkwi Jedna z przyczyn narastają­cej obecnie krytyki społecznej skierowanej pod adresem tych wielkich systemów oświatowo-wychowawczych.W procesach wychowawczych przebiegających w instytucjach zachodzi zatem konieczność dokonywania Jakościowych zmian idących w kierunku rozwinięcia w nich podmiotowego uczestnictwa wychowanków. Postulat ta­ki wysuwają co wybitniejsi teoretycy wychowania. B. Suchodolski zawarł taką myśl w tezie, że „wychowanie Jest rozwijaniem podmiotu za sprawą Jego uczestnictwa w świecie, za sprawą Jego zaangażowania po stronie sił postępu”. R. Miller postuluje wprost modernizację pojęcia wychowania toteż zauważa, iż obecnie „wychowawcy i wychowankowie muszą wspólnie uczyć się trudnej sztuki życia i poszukiwać Jego sensu”.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!