PRZEŁOMOWY MOMENT

Przełomowym momentem w ewolucji rodziny było przejście z epoki fe- udalizmu do kapitalizmu. Czynnikiem zasadniczych przemian społecznych był dokonujący się wówczas na szeroką skalę rozwój przemysłu w licz­nych krajach Europy i Ameryki. Z rozwojem przemysłu było związane zja­wisko masowej migracji ludności. Spowodowało ono rozwój miast do roz­miarów przekraczających możliwości sterowania zachodzącymi w ich obrę­bie procesami społecznymi, takimi jak: pogorszenie się warunków egzys­tencji dla milionowych rzesz ludzi poszukujących pracy w przemyśle i wynikające stąd narastanie rozmaitych symptomów patologii społecznej. Wszystkie te przemiany społeczne w pierwszym rzędzie odbijały się na sposobie funkcjonowania rodziny.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!