PODSTAWOWE RELACJE

Relacje podstawowe, czyli systerootwórcze, zapewniają trwanie i rozwój danego systemu.Zastosowanie kategorii „system społeczny” do opisu i analizy rodzi­ny nie eliminuje poprzednio omawianych kategorii, tj. środowiska, in­stytucji i grupy społecznej – przeciwnie, pozwala na integralne uję­cie wszystkich cech i relacji występujących w tej złożonej całości społecznej, a więc wszystkich zależności, stosunków społecznych, sprzę­żeń i wię2i społecznych wewnątrz rodziny oraz pomiędzy rodziną a wię­kszymi całościami społecznymi. Ponadto pojęcie to może być przydatne do wyjaśniania mechanizmu osiągania równowagi wewnątrz systemu oraz w relacji: rodzina – społeczeństwo.W naszych rozważaniach nie chodzi o formalno-logiczną analizę wszy­stkich wymienionych pojęć, lecz o włączenie ich do opisu i wyjaśniani procesów wychowawczych w rodzlniej?

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!