KWESTIA POMIARU

Z zagadnieniem oceny środowiska wychowawczego wiąże się kwestia je­go pomiaru. V naukach społecznych, głównie w socjologii i pedagogice, można spotkać dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia: pierwszy po­lega na dokonywaniu pomiaru ilościowego, drugi – na pomiarze jakościo­wym. Przy pomiarze ilościowym stosowane są dwie strategie badawcze: jedna polega na wyodrębnianiu pewnych tylko bodźców występujących na danym obszarze, druga natomiast podkreśla ścisłą zależność pomiędzy bodźcami występującymi na danym obszarze, toteż ujmuje środowisko Jako całość.W badaniach pedagogicznych częściej stosowany jest ilościowy pomiar środowiska wychowawczego, z preferencją dla pierwszej z wymienionych wyżej strategii badawczych, a więc jest to „rozkładanie środowiska na szereg elementów i ustalanie wskaźników dla każdego z nich.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!