ABY ZROZUMIEĆ PROCESY

Wymienione zakresy wiedzy nie są tu traktowane jako hipotezy wymaga­jące weryfikacji w badaniach. Viedza ta jest zresztą wystarczająco uza­sadniona wynikami szerokich badań socjologicznych oraz historycznych.W niniejszej rozprawie spełnia ona rolę ukierunkowującą interpretację wyników przeprowadzonych badań.Toteż aby zrozumieć procesy wychowania zachodzące w społeczeństwie współ­czesnym, należy widzieć je jako określony etap ogólnych przeobrażeń społeczeństwa globalnego. (Rodzina także Jest kategorią historyczną, podlegającą wielorakim, zfemianom. 

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!