Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Po ukończeniu obowiązkowego gimnazjum w zasadniczej szkole zawodowej młody człowiek może uzyskać kwalifikacje zawodowe. Okres nauczania wynosi dwa lub trzy lata w zależności od rodzaju wybranego zawodu. Program szkoleniowy obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe, prowadzone zgodnie z programem kształcenia w danym zawodzie. Celem jaki ma kształcenie ogólne w zasadniczej szkole zawodowej jest przystosowanie młodego człowieka do pracy oraz życia we współczesnym świecie, gdzie rynek pracy jest taki, a nie inny. Całe kształcenie zawodowe składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, która odbywa się w szkole na tzw. zajęciach z przedmiotów zawodowych. Druga to praktyczna nauka zawodu, która realizowana jest na warsztatach szkolnych lub też nierzadko w zakładach pracy. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie przyswajają czynności związane z wykonywanym w przyszłości zawodem. Program takich zajęć praktycznych powinien być realizowany w procesie produkcji, usług lub ćwiczeń. Na początku całego szkolenia praktycznego szkolenia z zajęć praktycznych powinny odbywać się na warsztatach szkolnych lub na warsztatach szkoleniowych zakładów pracy. W zasadniczych szkołach zawodowych jest możliwość szkolenia w tradycyjnych zawodach takich jak blacharz, kucharz, lakiernik, sprzedawca. A także tych, które powstały w wyniku postępu technologicznego i do tego zalicza się np. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter instrumentów muzycznych lub mechanik precyzyjny.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!