Technikum

Technikum jest pierwszym typem szkoły, po którym uczeń nadal może kontynuować naukę. To co wyróżnia ten typ szkoły to fakt, że łączy w sobie nauczanie ogólne oraz kształcenie zawodowe. W Polsce jest do wyboru kilka rodzajów techników w zależności od typu zawodu. Pojawia się zatem Technikum Informatyczne ze specjalizacjami m.in. w administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi, systemach zarządzania bazami danych, grafice komputerowej, aplikacjach internetowych, Technikum Elektryczne ze specjalizacjami m.in. w elektronice, strukturalnych instalacjach elektrycznych, energetyce cieplnej, Technikum Mechaniczne ze specjalizacjami w budowie maszyn, obróbce, projektowaniu obrabiarek, Technikum Mechatroniczne ze specjalizacjami w programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie, automatyzacji procesów przemysłowych, Technikum Budowlane ze specjalizacjami m.in. w architekturze krajobrazu, drogownictwie, Technikum Hotelarskie ze specjalizacjami m.in. w hotelarstwie i turystyce, Technikum Ekonomiczne ze specjalizacjami m.in. w bankowości i finansach, Technikum Handlowe ze specjalizacjami m.in. w handlu i reklamie, Technikum Gastronomiczne ze specjalizacjami m.in. w organizacji usług gastronomicznych, żywienia i gospodarstwa domowego. Oprócz przedmiotów ogólnych na jakie uczeń uczęszcza pojawiają się także zajęcia teoretyczne oraz praktyka w odpowiednich instytucjach związanych z wybranym przez ucznia zawodem. Zdobyta wiedza ogólna daje uczniowi możliwość podejścia do egzaminu maturalnego przynajmniej na poziomie podstawowym, a po pomyślnym zdaniu dalszą naukę w szkole wyższej. Dodatkowo jednak dzięki zdobytemu przygotowaniu zawodowemu absolwent może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie technika.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!