Szkoły wyższe

Szkoły wyższe są jednostkami organizacyjnymi państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi. O tym na jakie studia dostanie się absolwent Liceum czy technikum zależy punktacja z pozytywnie zdanego egzaminu dojrzałości. Uczelnia nie ma prawa robić egzaminu wstępnego uczniom chcącym się dostać na wybrany przez siebie kierunek w danej uczelni, ale mogą określić minimalną ilość punktów z matury jaka pozwoli dostać się na tę uczelnię i na ten właśnie profil. Studia wyższe są oferowane przez uczelnie akademickie i zawodowe. Obejmują one studia I stopnia tzw. licencjackie, które mają na celu kształcenie umiejętności i przekazywanie wiedzy w konkretnej dziedzinie, przygotowując studenta do pracy w konkretnym zawodzie. Studia II stopnia tzw. magisterskie to studia na które wstęp mają absolwenci studiów I stopnia. Są też jednolite studia magisterskie. Tutaj Studia II stopnia i jednolite magisterskie mają za zadanie oferować specjalistyczną wiedzę z konkretnej dziedziny oraz przygotowanie studenta do kreatywnej pracy w wybranym zawodzie. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie studiów III stopnia tzw. doktoranckich. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje uczelni. Pierwszą z nich jest uczelnia akademicka, czyli taka, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Oraz uczelnia zawodowa, czyli uczelnia prowadząca studia tego samego typu co uczelnia akademicka, czyli studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, ale która nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!