Szkoły policealne

Szkoła policealna to typ szkoły, który przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią, ale nie mają zamiaru kontynuować nauki na wyższej uczelni. Warunkiem jaki trzeba spełnić by dostać się do tego typu szkoły jest ukończenie szkoły średniej. To co jest plusem tej szkoły to fakt, że nie trzeba mieć zdanego egzaminu dojrzałości by móc uczęszczać do tej szkoły. W Polsce są dwa rodzaje szkół policealnych. Publiczne i prywatne. Nauka w takich szkołach trwa średnio 2 lata – 4 semestry. Nauka organizowana jest na podbudowie programowej ponadgimnazjalnej. Pozwala to na poszerzenie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym w zawodach robotniczych i nierobotniczych. Najpopularniejszymi kierunkami w jakich można się kształcić na tych uczelniach są administracja, hotelarstwo, informatyka, ochrona fizyczna osób i mienia, organizacja reklamy, fotografia, przedsiębiorczość, stylizacja, kosmetyka i fryzjerstwo, bezpieczeństwo publiczne, obsługa celna i spedycja, psychologia psychotroniczna, studium medyczne, studium farmaceutyczne, żywienie, zdrowie i terapia, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, transport drogowy czy też technika dentystyczna. Do szkół policealnych zalicza się także policealne szkoły zawodowe, kolegia pracowników służb społecznych, zakłady kształcenia nauczycieli , nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia nauczycielskie, szkoły policealne dla młodzieży, dorosłych oraz szkoły policealne specjalne. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają egzamin, który ma potwierdzić ich kwalifikacje zawodowe.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!