Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem na drodze formalnej edukacji człowieka. Przeciętny pierwszoklasista zaczyna swoją przygodę ze szkołą w wieku 7 lat, choć to może się zmienić. Według danych Ministerstwa Edukacji obecnie istnieje w Polsce około 13.500 szkół podstawowych, do których uczęszcza około 2,3 miliona uczniów. Rozróżniane są cztery rodzaje szkół podstawowych. Mianowicie mamy szkołę podstawową publiczną, prywatną, społeczną i katolicką. Nauka w każdej z tych szkół trwa sześć lat i podzielona jest na 2 etapy z czego każdy trwa trzy lata. Pierwszy etap nazywany jest etapem początkowym, lekcje na tym etapie nie trwają jeszcze cale 45 minut a nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą, który przystosowuje zajęcia do indywidualnego rozwoju i potrzeb uczniów. Na tym etapie ilość obowiązkowych godzin lekcyjnych nie może przekroczyć liczby 23 godzin. Licząc zajęcia edukacyjne, dodatkowe i z religii/etyki. NA tym etapie obowiązuje ocena opisowa każdego ucznia. Jest ona wystawiana na koniec każdego roku szkolnego. Ocena ta zawiera opis rozwoju dziecka na zajęciach edukacyjnych oraz ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Drugi etap edukacyjny zorganizowany jest według przedmiotów nauczania jakimi są język polski i obcy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda, technika, plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne, religia i etyka na wniosek rodziców lub opiekunów, oraz wychowanie do życia w rodzinie także na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Wymiar godzin w tym etapie nie może przekraczać 28 godzin. Ocena ucznia następuje w skali ocen 6 celującej, 5 bardzo dobrej, 4 dobrej, 3 dostatecznej, 2 dopuszczającej i 1 niedostatecznej.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!