Liceum profilowane

Liceum profilowane podobnie jak ogólnokształcące daje swoim absolwentom status wykształcenia na poziomie średnim. Okres trwania nauki to trzy lata i przez ten czas uczniowie przygotowywani są do zdania egzaminu dojrzałości zwanego potocznie maturą i do kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Liceum profilowane ma za zadanie nakierować ucznia na wybraną przez niego drogę zawodową. Różnicami między liceum ogólnokształcącym a profilowanym to program nauczania. W liceach profilowanych program ten obejmuje także wiedzę ogólnozawodową. Co oznacza, że uczniowie po za uczęszczaniem na zajęcia ogóle zobowiązani są także do uczęszczania na zajęcia z przedmiotów zawodowych dostosowanych do danego profilu. Ministerstwo Edukacji Narodowej określiło profile kształcenia takie jak ekonomiczno-administracyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, zarządzanie informacją, mechaniczne techniki wytwarzania, Mechatroniczne, kreowanie ubiorów, chemiczne badanie środowiska, kształtowanie środowiska, leśnictwo i technologia drewna, transportowo-spedycyjny, rolniczo-spożywczy, usługowo-gospodarczy i socjalny. Licea profilowane to głównie kierunki ścisłe, przez co nie są zbyt atrakcyjne w porównaniu ze szkołami technicznymi. Jedną z zalet tego typu uczelni jest jednak przygotowanie ucznia do podjęcia kształcenia zawodowego na wyższym poziomie. Jeżeli uczeń będzie kontynuował naukę w szkole wyższej o tym samym lub podobnym profilu, wiedza ze szkoły średniej może mu ułatwić cały proces zdobywania dodatkowej wiedzy na temat wybranego przez siebie zawodu.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!