Gimnazjum

W Polsce gimnazjum to ten model szkoły, który jest drugim etapem na drodze obowiązkowej edukacji szkolnej zaliczanej do wykształcenia podstawowego. W ramach dostosowania systemu edukacji do rzeczywistości w socjalistycznej Polski wprowadzono siedmioletnią szkołę podstawową oraz jednostopniową szkołę średnią. Co poskutkowało zniknięciem gimnazjum z systemu oświaty na prawie 50 lat. Gimnazja w zmodyfikowanej formie wprowadzono ponownie wraz z reformą edukacji pod koniec lat 90-tych XX wieku. Obecnie w Polsce działa 6326 gimnazjów, do których uczęszcza około 1,5 miliona uczniów. Gimnazja dzielimy na ogólnodostępne, prywatne i integracyjne, w których klasy liczą od 15 do 20 uczniów maksymalnie z czego od 2 do 5 osób to uczniowie niepełnosprawni np. niedowidzący, niedosłyszący, niepełnosprawni ruchowo lub upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim. Są też gimnazja specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, akademickie dla dzieci wybitnie uzdolnionych oraz bilingwalne, w których zajęcia odbywają się częściowo w języku ojczystym, a częściowo w nowożytnym języku obcym. Gimnazjum trwa 3 lata i w tym czasie uczeń wprowadzony jest w świat wiedzy naukowej. Głównym celem nauczyciela prowadzącego jest przygotowywanie uczniów do samodzielności oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, jak również przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym. Gimnazjum ma na celu wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania każdego ucznia, wprowadzać go w świat kultury i sztuki, rozwijać umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!