Gimnazja

Chociaż reforma wprowadzająca gimnazja została wprowadzona już wiele lat temu, to nadal wzbudza ona wiele kontrowersji. Zwraca się uwagę przede wszystkim na to, iż zmiana ta wpłynęła negatywnie na możliwości edukacyjne. Okres szkoły średniej, a zatem bezpośredniego przygotowania do egzaminu maturalnego został skrócony. Dlatego utrudnia to dobre przygotowanie się do tego ważnego sprawdzianu wiedzy. Jednocześnie zwraca się uwagę na to, że właśnie w gimnazjum pojawiają się najgorsze problemy wychowawcze z nastolatkami. Gimnazjaliści najczęściej wagarują, a spora ilość z nich sięga po alkohol i papierosy. Nauczyciele nie zawsze potrafią we właściwy sposób dotrzeć do nastolatków i załagodzić problemy. Oczywiście, dyscyplina w szkole ma ogromne znaczenie, jednak nie powinna ona oznaczać narzucania surowych kar za jakiekolwiek wykroczenia bez podejmowania prób nawiązania rozmowy i porozumienia z uczniami. Niekiedy próba narzucenia swojej woli prowadzi do pogorszenie sytuacji. Często agresja wśród młodzieży wiąże się właśnie z próbą odreagowania złości, wywołanej surowymi metodami wychowawczymi rodziców oraz nauczycieli. Warto zatem mieć świadomość tego, iż rozwiązując problemy siłą uczy się nastolatków takiego samego zachowania. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby udowodnić im, iż wszelkie trudności można rozwiązać, stosując inne metody niż kary i groźby. Oczywiście poziom nauczania i zachowania w poszczególnych gimnazjach znacznie się od siebie różni, na co ma wpływ kilka czynników.

Hej! Mam na imię Szymon i społeczeństwo jest moją pasją. Dlatego chciałbym zaprosić was do lektury mojego bloga! Jeśli też interesujecie się tematem społeczeństwa to to idealna strona dla Was! Zapraszam!
error: Content is protected !!