Kategoria: Dzieci

Uczelnie wojskowe

Aby móc zacząć karierę w wojsku wystarczy skończyć szkołę ponadgimnazjalną o profilu wojskowym. Szkoły podchorążych oraz podoficerskie kształcą młodych ludzi, na przyszłych oficerów i kaprali. Dodatkowo absolwenci szkół średnich mogą podjąć studia na uczelniach wojskowych.

Szkoły wyższe

Szkoły wyższe są jednostkami organizacyjnymi państwowymi, samorządowymi lub prywatnymi. O tym na jakie studia dostanie się absolwent Liceum czy technikum zależy punktacja z pozytywnie zdanego egzaminu dojrzałości. Uczelnia nie ma prawa robić egzaminu wstępnego uczniom

Szkoły policealne

Szkoła policealna to typ szkoły, który przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią, ale nie mają zamiaru kontynuować nauki na wyższej uczelni. Warunkiem jaki trzeba spełnić by dostać się do tego typu szkoły jest

Liceum profilowane

Liceum profilowane podobnie jak ogólnokształcące daje swoim absolwentom status wykształcenia na poziomie średnim. Okres trwania nauki to trzy lata i przez ten czas uczniowie przygotowywani są do zdania egzaminu dojrzałości zwanego potocznie maturą i do

Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące to kolejny typ szkoły średniej, w której absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę. Liceum trwa trzy lata, a jego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego nazywanego także egzaminem dojrzałości. Każdy absolwent,

Technikum

Technikum jest pierwszym typem szkoły, po którym uczeń nadal może kontynuować naukę. To co wyróżnia ten typ szkoły to fakt, że łączy w sobie nauczanie ogólne oraz kształcenie zawodowe. W Polsce jest do wyboru kilka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Po ukończeniu obowiązkowego gimnazjum w zasadniczej szkole zawodowej młody człowiek może uzyskać kwalifikacje zawodowe. Okres nauczania wynosi dwa lub trzy lata w zależności od rodzaju wybranego zawodu. Program szkoleniowy obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe,

Szkoły ponadgimnazjalne

Wraz z ukończeniem gimnazjum uczeń w zależności od stopnia uzdolnienia oraz zainteresowań ma do wyboru kilka szkół ponadgimnazjalnych, w których będzie mógł kontynuować swoją naukę. O możliwości przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje jednak wynik

Gimnazjum

W Polsce gimnazjum to ten model szkoły, który jest drugim etapem na drodze obowiązkowej edukacji szkolnej zaliczanej do wykształcenia podstawowego. W ramach dostosowania systemu edukacji do rzeczywistości w socjalistycznej Polski wprowadzono siedmioletnią szkołę podstawową oraz

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa jest pierwszym etapem na drodze formalnej edukacji człowieka. Przeciętny pierwszoklasista zaczyna swoją przygodę ze szkołą w wieku 7 lat, choć to może się zmienić. Według danych Ministerstwa Edukacji obecnie istnieje w Polsce około

Szkoła i zdrowe odżywianie

O tym, jak ważna jest zbilansowana dieta w ciągu dnia wiadomo nie od dziś. Polacy często zapominają o zdrowych posiłkach spożywanych poza domem, zadowalając się szybkim i wysokokalorycznym jedzeniem typu Fast food. Problem ten dotyczy

Jak efektywnie się uczyć?

Nawał obowiązków szkolnych związanych z koniecznością przyswojenia dużej ilości wiedzy w krótkim czasie jest zmorą nie jednego ucznia. Uczniowie nie wiedzą jak się uczyć a szkoły również w tym nie pomagają. Jednak istnieją sprawdzone sposoby

error: Content is protected !!